Betingelser og regler til Dansk Netparty


 • Vi har en streng nul-alkohol politik og mod rusmidler og der bliver ikke givet nogen dispensation på nogen måde. Registrer vi, at folk kommer eller bliver beruset/påvirket, vil man blive bortvist med det samme uden mulighed for refundering af billet og/eller madbilletter.
 • Vi påtager os, som arrangør, intet ansvar for skader af enhver art på personer eller udstyr, der måtte forekomme samt hærværk, tyveri, fejlstrøm eller andre hændelser.
 • Det er IKKE tilladt at ryge i bygningen. Rygning er kun tilladt udenfor på det markerede område. Registrerer vi, at man ryger indenfor, vil man øjeblikkelig blive bortvist uden mulighed for refundering af billet og/eller madbilletter. (Samme betingelser gælder også for e-cigaretter osv.)
 • Det er forbudt at genere andre og bruge andres computere uden tilladelse eller tvinge sig adgang til andres maskiner. (Dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning)
 • Det er forbudt at benytte sig af filer og software (Spil, programmer osv.) der ikke er skaffet på lovligt vis (Piratkopiering). Registrerer vi, at man har ulovligt materiale på ens pc, vil man blive bortvist og meldt til politiet i henhold til straffeloven. Dansk netparty påtager sig intet ansvar i henhold til det, der er på de medbragte maskiner.
 • Det er forbudt at bruge højtalere til vores arrangementer.
 • Alt materiale (billeder, videoer mm.), som bliver lagt offentlig tilgængelig fra arrangementet accepteres, at vi må bruge i henhold til fremadrettet markedsføring mm.
 • Pladsreservationen er kun vejledende og med forbehold for, at vi til hver tid kan ændre den reserverede plads.
 • Det er kun tilladt at benytte 2 skærme pr. plads. Medmindre andet er aftalt med Dansk Netparty. Der udover er det ikke tilladt at tilslutte andet netværksudstyr, end det Dansk Netparty har sat op (Access points, switch og router).
  Skulle der opstå strømproblemer kan Dansk Netparty ændre grænsen til maksimum 1 skærm pr. deltager.
 • Det er kun tilladt at have en pc/enhed sat til ved sin plads.
 • Der stilles kun et strømstik og en switch port til rådighed til hver enkelt deltager.
 • Det er ikke tilladt at medbringe/tilslutte køleskabe eller andre strømslugende ting
 • Det er ikke tilladt at udlevere/opsætte nogen former for reklamemateriale til arrangementet uden forgående aftale med Dansk Netparty
 • Hvis en deltager bliver opmærksom på, at nogle ikke overholder reglerne, bedes de tage kontakt til crew, der vil gøre det fornødende.
 • Alt færdsel til arrangementet foregår på eget ansvar.
 • Hvis man ikke overholder de gældende regler, vil man først få en advarsel. Efterfølgende vil man blive bortvist. Der er ikke mulighed for refundering af billet eller madbillet.
 • Det er deltagerens eget ansvar at kende til, og overholde aldersgrænsen, på de spil, som bliver spillet til eventet.